mask

Przetwórstwo plastiku  – o Mag-Bar

Firma P.U.P.H Mag-Bar istnieje na Polskim rynku tworzyw sztucznych od 2005 roku. Specjalizujemy się w skupie odpadów tworzyw sztucznych oraz recyklingu tworzyw sztucznych.

Dostrzegając wszystkie zagrożenia środowiska, jakie niesie niekontrolowane pozbywanie się zużytych tworzyw sztucznych zajęliśmy się przetwórstwem tworzyw sztucznych w sposób profesjonalny, spełniający wszelkie standardy ochrony środowiska naturalnego człowieka narzucone poprzez Unię Europejską. Działamy nie tylko na terenie Poznania i Wielkopolski, ale z przyjemnością współpracujemy z firmami z całej Polski.

Prowadzimy działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem jest świadczenie usług skupu tworzyw sztucznych, ich transportu oraz odzysku odpadów tworzyw sztucznych innych niż niebezpieczne. Zajmujemy się przemiałem tworzyw sztucznych, ich przetwarzaniem oraz sprzedażą tworzyw sztucznych. Prowadzimy odbiór plastiku, skup pojemników plastikowych oraz skup folii.

Skup tworzyw sztucznych

Mag-Bar specjalizuje się w przyjmowaniu do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych w postaci odpadów poprodukcyjnych, a także innych odpadów takich jak opakowania z tworzyw sztucznych, pudełka plastikowe, krzesła plastikowe, palety plastikowe, skrzynki plastikowe, doniczki plastikowe, obudowy sprzętu AGD oraz innych odpadów plastikowych.

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Przetwarzanie tworzyw sztucznych rozpoczyna się od segregacji na poszczególne rodzaje, a następnie poddaniu ich odpowiedniej obróbce, by finalnie mogły zostać przemielone i zamienione na regranulat.

recykling tworzyw sztucznych

polipropylen""

Firma specjalizuje się głównie w przetwarzaniu takich tworzyw jak:

 • Polietylen (PE)
 • PE-HD, HDPE-  PE-LD, LDPE- -LLDPE
 • Polipropylen (PP)
 • Polistyren (PS) oraz wersja wysokoudarowa
 • Polichloerk winylu (PVC, PWC)
 • Poli(tlenek metylenu) (PMO)
 • Polioksymetylen (POM)
 • Poli(tereftalan etylenu) (PET)
 • Polimetakrylan metylu (PMMA)
 • Poliamid (PA)
 • Poliwęglan (PC)
 • Akrylonitryl butadien styren (ABS)

 

Technologia przerobu jakiej poddawane są wyżej wymienione odpady z tworzyw sztucznych oparta jest na dwóch podstawowych procesach:

 • procesie mielenia odpadów na przemiał w młynach.
 • przerobie przemiału na wytłaczarkach i produkcji regranulatu.

W wyniku mielenia powstaje ziarno o wielkości od 6 mm do 10 mm- zwane dalej przemiałem z tworzywa sztucznego. Proces produkcji regranulatu polega dodatkowo na granulacji przemiału w temperaturze 160 stopni C. W wyniku tego powstają 3-4 mm granulki tworzywa.

W zależności od tego jakie tworzywo poddamy procesowi mielenia bądź regranulacji  wytworzony zostanie konkretny przemiał lub regranulat, np jeśli poddamy mieleniu odpady z polipropylenowej palety plastikowej, otrzymamy przemiał PP. Jest tak w przypadku każdego tworzywa, dlatego każde jest odrębnym produktem.

Towar, który powstaje nadaje się do bezpośredniego zastosowania, nie wymaga już żadnego przetwarzania, można go od razu stosować do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych.

Recykling Mag Bar

Galeria - magazyn

 

recykling tworzyw sztucznych Granowo

recykling tworzyw sztucznych mag bar

recykling mag bar

recykling Granowo

mag bar recykling

mag bar recykling bar

Granowo recykling tworzyw sztucznych

Granowo recykling