mask

Jak usuwać wilgoć z przetwarzanego plastiku?

W procesie przetwarzania plastiku jest wiele etapów, które mogą być nieoczywiste dla osób niezaznajomionych bliżej z branżą. Jednym z nich, jest opisany w tym artykule proces suszenia przetwarzanego plastiku.

 

Jak plastik jest przetwarzany przed suszeniem?

Plastik przebywa długą drogę pomiędzy trafieniem do firmy zajmującej się jego przetwarzaniem a suszeniem. Najpierw odpady są segregowane pod kątem rodzaju tworzywa. Później następuje proces przemiału tworzyw sztucznych czyszczenia. Są one rozrywane, cięte i kruszone na niewielkie, mające ok. 1 cm wielkości fragmenty, które za pomocą strumieni powietrza i kąpieli w wodzie z detergentami pozbawiane są zanieczyszczeń.

 

Jak wygląda suszenie plastiku podczas recyklingu?

Rozdrobniony i umyty plastik jest następnie suszony w dwóch prostych etapach. Najpierw pozwala się większości wody po prostu ociec z plastikowych płatków. Później trafiają one do specjalnej suszarki. Jej obsługa i działanie są dosyć proste, a samo urządzenie składa się z leja grzewczego, generatora podciśnienia, izolowanego zbiornika próżniowego, leja retencyjnego oraz układu sterowniczego służącego do zarządzania procesem osuszania. Surowiec wsypywany jest do leja suszarki. Ten najpierw podgrzewa plastik, potem poddaje go działaniu wysokiego ciśnienia, a na końcu przedmuchuje bardzo suchym, gorącym powietrzem. Tak osuszony materiał ma w sobie śladowe ilości wilgoci.

 

Co dzieje się z osuszonym plastikiem?

Dopiero z tak osuszonego plastiku wytwarzany jest granulat. Do wytłaczarki wsypywane jest rozdrobnione tworzywo. Wewnątrz jest ono topione i wyciskany z niego jest granulat, który jest końcowym produktem zakładu przetwarzania odpadów. Czasem przed wytłoczeniem plastikowe płatki są ponownie sortowane, tym razem pod kątem koloru tworzywa.

Galeria - magazyn

 

recykling tworzyw sztucznych Granowo

recykling tworzyw sztucznych mag bar

recykling mag bar

recykling Granowo

mag bar recykling

mag bar recykling bar

Granowo recykling tworzyw sztucznych

Granowo recykling