mask

Od czego zależy stopień przetwarzalności tworzywa sztucznego?

Przetwarzalność tworzyw sztucznych, w tym odpadów z recyklingu, pozwala na regulowanie i zmianę ich właściwości. Co wpływa na stopień przetwarzalności?

 

Czym jest przetwarzalność tworzyw sztucznych?

Przetwarzalność tworzyw sztucznych, wykorzystywana powszechnie w recyklingu tworzyw sztucznych, jest podatnością tych tworzyw na zmianę ich struktury, kształtu, wymiaru i właściwości, co pozwala na stworzenie nowych  tworzyw o różnych właściwościach, w tym produktów z odpadów produktów już zużytych. Tworzywa sztuczne nadają się do przetworzenia, ponieważ dzięki ich rozpuszczeniu i dodaniu odpowiednich substancji składowych możliwe jest nieskomplikowane wpłynięcie na ich właściwości.

 

Co wpływa na przetwarzalność tworzyw sztucznych?

Na stopień przetwarzalności tworzyw sztucznych bezpośrednio wpływa szereg czynników fizykochemicznych i technologicznych. Należą do nich:

  • naprężenia własne,
  • udarność,
  • lepkość,
  • adhezja,
  • sprężystość.

Większy stopień przetwarzalności tworzywa sztucznego wpływa na niższą cenę i mniej skomplikowany proces obróbki, a więc zwiększa szansę na ponowny recykling odpadów i stworzenie nowego, przystępnego cenowo produktu.

 

Jak przebiega proces przetwarzania tworzyw sztucznych?

Samo przetwórstwo tworzyw sztucznych nie jest skomplikowane, o ile używa się do tego celu materiałów o odpowiednich powyższych parametrach. Pierwszym etapem jest mielenie plastikowych odpadów. Aby prawidłowo przygotować w ten sposób materiał, tworzywo zostaje poddane kilku procesom, do których zalicza się prasowanie, odlewanie i wytłaczanie. Dzięki temu uzyskuje się między innymi granulat, który można uznać za półprodukt. Granulat ten transportuje się do cylindra wtryskarki w trakcie wtrysku, gdzie zostaje ogrzany i stopiony, a następnie z użyciem ślimaka przenosi się go do wybranej formy. Po zastygnięciu gotowy jest nowy produkt.

Galeria - magazyn

 

recykling tworzyw sztucznych Granowo

recykling tworzyw sztucznych mag bar

recykling mag bar

recykling Granowo

mag bar recykling

mag bar recykling bar

Granowo recykling tworzyw sztucznych

Granowo recykling