mask

Czy przed przetworzeniem plastik musi być oczyszczony?

Od kilku lat w Polsce wszystkie gminy muszą prowadzić selektywną zbiórkę odpadów. Wielu mieszkańców jednak nie jest pewnych, czy wyrzucany do dedykowanych pojemników na odpady powinni umyć z zabrudzeń.

 

Mycie plastiku przed wyrzuceniem

Wiele osób myje plastikowe butelki, kubeczki po jogurtach itp. po użyciu, przed wyrzuceniem ich do kosza. W większości wypadków jest to działanie niepotrzebne i nieekonomiczne. W zakładzie przetwórstwa tworzyw sztucznych plastikowe odpady są mielone i płukane. Zakład przeróbki odpadów zużywa w procesie przemysłowego płukania wielokrotnie mniej wody do umycia jednego odpadu plastikowego, niż my w naszych domach. Dlatego polecaną praktyką podczas wyrzucania plastikowych odpadów jest tylko opróżnienie ich z zawartości, ale nie domywanie jej resztek.

 

Jak zabrudzony plastik nie nadaje się do recyklingu?

Czym innym od usunięcia brudu z zewnątrz plastikowych śmieci, jest usunięcie zanieczyszczeń z samego tworzywa. Chodzi w szczególności o plastik, który w takcie swojego użytkowania został uszkodzony albo zanieczyszczony w sposób utrudniający lub uniemożliwiający jego recykling. Dobrym przykładem są tworzywa, które miały kontakt z:

  • tłuszczami, olejami spożywczymi — folia, w którą zawinięte były masło lub smalec, butelki po oliwie, itp.,
  • olejami przemysłowymi — plastikowe kanistry,
  • agresywnymi chemikaliami — opakowania po lakierach, rozpuszczalnikach,

W większości przypadków problemem nie jest fizyczna niemożność usunięcia zabrudzeń. Po prostu ich usuwanie wymagałoby zbyt dużego nakładu pracy lub środków finansowych, aby było opłacalne. Dlatego, jeśli wyrzucamy plastikowe rzeczy, które są zabrudzone ww. substancjami, zależy nam na środowisku naturalnym i chcemy, aby były przetworzone, umyjmy je sami. Sortownia z kolei bez problemu usunie wszelkie inne resztki.

Galeria - magazyn

 

recykling tworzyw sztucznych Granowo

recykling tworzyw sztucznych mag bar

recykling mag bar

recykling Granowo

mag bar recykling

mag bar recykling bar

Granowo recykling tworzyw sztucznych

Granowo recykling