mask

Kiedy i dlaczego kruszenie tworzyw sztucznych jest konieczne?

Generując duże ilości odpadów, warto skierować się do firmy zajmującej się skupem i przetwórstwem tworzyw sztucznych. Przedsiębiorstwo to zajmie się przemiałem i kruszeniem odpadów. Dlaczego jest to proces konieczny?

 

Dlaczego przeprowadza się kruszenie tworzyw sztucznych?

Głównym powodem, dla którego należy kruszyć tworzywa, jest ich recykling. Najpierw jednak należy je odpowiednio przechowywać i sortować. Odpady z tworzyw sztucznych poddane kruszeniu przybierają formę ścinek, które łatwiej jest posortować. Proces ten ułatwia także dalsze przechowywanie tworzyw, a następnie ich ponowną obróbkę, właśnie dlatego, że odpady mają jednakową wielkość.

Recykling jest konieczny, jeśli zależy nam na dbaniu o środowisko. Tworzywa sztuczne są wszechobecne i rozkładają się wiele lat, dlatego warto powtórnie wykorzystywać tyle odpadów, ile tylko jest możliwe. Warto wiedzieć, że kwestia ponownego wykorzystywania materiałów sztucznych regulowana jest przez Unię Europejską, która regularnie podwyższa swoje wymagania i nakłada obowiązek coraz wyższego procentu ponownie wykorzystywanych tworzyw sztucznych.

 

Jakie materiały sztuczne można recyklingować?

Nie wszystkie tworzywa sztuczne nadają się do ponownego przetworzenia. Można na szczęście przetwarzać najpowszechniej używane materiały, do których zalicza się:

  • PP – polipropylen,
  • PE – polietylen (HDPE, LDPE),
  • PS – polistyren,
  • PC – poliwęglan,
  • PCV – polichlorek winylu, miękki i twardy.

Wszystkie z powyższych tworzyw nadają się do skruszenia celem przygotowania ich do ponownej obróbki.

 

W jaki sposób kruszy się tworzywa sztuczne?

Do kruszeni tworzyw sztucznych wykorzystuje się kruszarki i młyny. Kruszenie i mielenie odpadków jest konieczne, aby otrzymać kawałki o określonej wielkości. Następnym procesem jest przemiał przy użyciu rozdrabniaczy rotacyjnych lub wieloobrotowych. Działają one na tworzywo z bardzo dużą siłą powodującą jego rozpad poprzez uderzanie i odbijanie. Gdy konieczna jest redukcja wielkości ziaren, można wykorzystać granulaty. Dobór maszyn do oczekiwanego efektu i rodzaju tworzywa  wykonuje firma zajmująca się skupem odpadów tworzyw sztucznych. Proces ułatwia fakt, że profesjonalne maszyny do obróbki odpadów sterowane są elektronicznie.

Firma Mag-Bar świadczy kompleksowe usługi recyklingowe, dzięki czemu nie tylko przetwarza odpady, ale również odbiera je bezpośrednio od klienta.

Galeria - magazyn

 

recykling tworzyw sztucznych Granowo

recykling tworzyw sztucznych mag bar

recykling mag bar

recykling Granowo

mag bar recykling

mag bar recykling bar

Granowo recykling tworzyw sztucznych

Granowo recykling