mask

Czy każdy typ tworzywa sztucznego przetwarza się w ten sam sposób?

Recykling tworzyw jest bardzo istotny dla środowiska naturalnego. Dzięki ponownemu wykorzystaniu materiałów ogranicza się powstawanie odpadów, które nie są w stanie ulec rozkładowi, a pozostawione w środowisku naturalnym tworzą szkodliwy dla organizmów żywych mikro plastik. Tworzywa sztuczne przetwarza się na kilka różnych sposobów. Są wśród nich m.in. prasowanie, wytłaczanie i odlewanie. Dzięki tym technikom możliwe jest formowanie nowych produktów.

 

Na czym polega prasowanie tworzyw sztucznych?

Sposób przetwarzania tworzywa sztucznego zależy od jego rodzaju oraz od tego, co ma powstać z danego typu plastiku. Pierwszym etapem przetwarzania materiałów jest ich segregacja. Np. butelki PET rozdziela się według ich kolorów, a odpady z polipropylenu wg właściwości fizykochemicznych. Jest to ważne ze względu na to, że różne rodzaje tworzywa potrzebują innego sposobu obróbki, ponieważ mogą mieć np. odmienną temperaturę topnienia.

Następnym etapem jest kruszenie tworzyw sztucznych. Z takiego rozdrobnionego materiału można tworzyć nowe przedmioty. Jedną z metod recyklingu jest prasowanie. Ten sposób obróbki wykorzystuje się do przetwarzania tworzyw termoutwardzalnych i termoplastycznych. Prasowanie polega na uplastycznieniu materiału oraz wprowadzeniu go do gniazda formującego. Po nadaniu mu odpowiedniego kształtu przedmiot zostaje utwardzony i wyciągnięty z gniazda.

Odlewanie i wytłaczanie tworzyw sztucznych

Kolejną metodą przetwórstwa tworzyw sztucznych jest odlewanie. Ta technika jest wykorzystywana do obróbki żywic, roztworów polimerów, pasty PCV i monomerów w stanie płynnym. Odlewanie polega na wprowadzeniu tworzywa w stanie ciekłym do formy, zestaleniu go i wyjęciu. Tworzywo przed wprowadzeniem do formy mieszane jest z utwardzaczem, rozcieńczalnikiem, napełniaczem, środkiem barwiącym, przyspieszaczem i innymi potrzebnymi składnikami dodatkowymi.

Kolejną metodą obróbki jest wytłaczanie. Wykorzystuje się je do przetwarzania tworzyw polimerowych. Tworzywo jest uplastyczniane i kształtowane poprzez wyciskanie przez ustnik. Wykorzystywany materiał wyjściowy ma formę granulatu, płatków, wiórów lub proszku.

Galeria - magazyn

 

recykling tworzyw sztucznych Granowo

recykling tworzyw sztucznych mag bar

recykling mag bar

recykling Granowo

mag bar recykling

mag bar recykling bar

Granowo recykling tworzyw sztucznych

Granowo recykling