mask

Przetwórstwo tworzyw sztucznych w świetle przepisów

Przetwórstwo tworzyw sztucznych zajmuje się produkcją wyrobów z samodzielnych lub mieszanych tworzyw sztucznych oraz odzyskiem i recyklingiem. Ich przetwarzanie jest procesem nadawania kształtu półwyrobu lub wyrobu końcowego dowolną metodą przetwórczą. Najczęściej stosuje się formowanie wtryskowe, prasowanie przetłoczne, wytłaczanie z rozdmuchiwaniem, kalandrowanie, obróbkę skrawaniem, klejenie i zgrzewanie. Jakie wymagania prawne muszą spełniać tego typu punkty przetwórcze?

 

Wybrane polskie i unijne regulacje prawne 

Przedsiębiorcy branży przetwórstwa tworzyw sztucznych mają jasno sprecyzowane zasady w zakresie BHP, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych. Ponadto wymagane jest dostosowanie się do określonych aktów prawnych UE, czyli przede wszystkim:

- dyrektywy 2003/4/WE w sprawie ocen oddziaływania na środowisko;

- dyrektywy 96/61/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli (IPPC);

- dyrektywy 75/442/EWG w sprawie odpadów (zm. Dyrektywą 91/156/EWG);

- dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych;

- dyrektywy 80/1107/EWG (znowelizowaną dyrektywą 88/624/EWG) w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników chemicznych, fizycznych, biologicznych;

- dyrektywy 78/610/EWG w sprawie ochrony zdrowia pracowników narażonych na działanie monomeru chlorku winylu;

- dyrektywy 88/364/EWG w sprawie zakazu stosowania określonych szkodliwych czynników i/lub procesów produkcyjnych.

Przedsiębiorcy muszą przestrzegać narzuconych standardów postępowania z odpadami, zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu, wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza i wód. Ponadto wymagania określające wymogi prawne w aspektach środowiskowych zostały opisane w stosownych normach.

Wyroby z tworzyw sztucznych wprowadzane do UE 

Produkty wprowadzane na rynek UE mogą trafić do każdego kraju członkowskiego, co wiąże się ze wspólnymi przepisami dotyczącymi wytwarzania wyrobów i ich obrotu. Od 1985 roku funkcjonuje tzw. Nowe podejście (ang. New Approach), czyli ujednolicenie przepisów technicznych, które zostało uzupełnione przez Globalne podejście do badań i certyfikacji w 1989 roku. Jednym z ich wymogów jest oznaczanie znakiem CE wyrobów, które spełniają wymagania dyrektyw i dzięki temu mogą zostać wprowadzone na rynek dowolnego państwa UE. Jeśli produkt przetwórstwa tworzyw sztucznych podlega jednocześnie kilku dyrektywom, oznaczenie CE informuje, że spełnia on wszystkie niezbędne wymagania i państwa członkowskie nie mogą zakazać jego wprowadzenia. Trzeba jednak zaznaczyć, że część dyrektyw nowego podejścia nie przewiduje obowiązku takiego znakowania na wybranych produktach, np. na opakowaniach.

Galeria - magazyn

 

recykling tworzyw sztucznych Granowo

recykling tworzyw sztucznych mag bar

recykling mag bar

recykling Granowo

mag bar recykling

mag bar recykling bar

Granowo recykling tworzyw sztucznych

Granowo recykling

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.