mask

Czym jest Karta Przekazania Odpadu?

Karta Przekazania Odpadu to dokument, który potwierdza, że przekazaliśmy odpady uprawnionemu do tego odbiorcy. Do obowiązków wytwórcy odpadów należy przygotowanie oraz poprawne wypełnienie takiej karty. W tym miejscu pojawia się kilka pytań. Jak często należy przygotowywać Kartę Przekazania Odpadów, jeśli odbiory następują cyklicznie? Co w wypadku, gdy odpady odbiera od nas firma transportowa? Jakie informacje powinny znaleźć się w KPO?

 

Co to jest Karta Przekazania Odpadu?

Karta Przekazania Odpadu, czyli w skrócie KPO to dokument potwierdzający prawidłowe przekazanie odpadów uprawnionemu odbiorcy. Taką kartę ma obowiązek wystawić i wypełnić osoba, która odpad wytworzyła. Dokument musi zostać podpisany w momencie przekazania odpadów. Jeśli przy przekazaniu odpadów wykorzystujemy usługi firmy transportowej, należy w takim dokumencie zaznaczyć dane odbiorcy odpadów oraz dokładne miejsce ich dostarczenia. Zadaniem firmy transportowej będzie potwierdzenie dostarczanie odpadów na miejsce. Dokument jest sporządzany w trzech egzemplarzach: pierwszy dla posiadacza odpadu, drugi dla firmy transportującej, a trzeci dla odbierającego odpady. Jeśli przekazanie odpadów odbywa się ciągle lub cyklicznie, Karta Przekazania Odpadów może być wypełniana raz w miesiącu, aby nie mnożyć niepotrzebnych formalności.

 

Jak wypełnić Kartę Przekazania Odpadu?

Kartę Przekazania Odpadu wypełnia się, jeśli wytwórca odpadu ma obowiązek prowadzenia ewidencji wytwarzania odpadów. Nie dotyczy to oczywiście osób fizycznych, które są zwolnione z tej procedury. W Karcie Przekazania Odpadu powinny znajdować się informacje takie jak:

  • dane osobowe oraz miejsce zamieszkania lub siedziby firmy;
  • miejsce przeznaczenia odpadów;
  • miejsce pochodzenia odpadów
  • sposób gospodarowania odpadami;
  • dane o pochodzeniu odpadów.

Od 1 maja 2019 roku obowiązuje nowy wzór Karty Przekazywania Odpadów. W nowym wzorze nie jest już konieczne podawanie numeru REGON oraz zużycie pieczątki firmowej, którą może zastąpić data i podpis.

Galeria - magazyn

 

recykling tworzyw sztucznych Granowo

recykling tworzyw sztucznych mag bar

recykling mag bar

recykling Granowo

mag bar recykling

mag bar recykling bar

Granowo recykling tworzyw sztucznych

Granowo recykling