mask

Tworzywa sztuczne. Czy można nimi gospodarować bez szkody dla środowiska?

Tworzywa sztuczne są najczęściej używanymi materiałami do produkcji niemal wszystkich otaczających nas przedmiotów. Trudno znaleźć dziś produkt, urządzenie czy maszynę, która nie wykorzystywałaby elementów wytworzonych z jakiegoś rodzaju syntetyku. Tak powszechne wykorzystanie tworzyw sztucznych powoduje, że stanowią one dużą część powstających pozostałości, zarówno w formie odpadów poprodukcyjnych, jak i opakowaniowych. Ich odpowiednie przetworzenie i wykorzystanie jest koniecznością z punktu widzenia ochrony środowiska, a jednocześnie różne formy ponownego użycia jako surowca nadają temu procesowi duży sens ekonomiczny.

Istnieje wiele firm, które zajmują się gospodarowaniem tworzywami sztucznymi. Dzięki ich ofercie znaczna część materiałów może być użyta ponownie i nie trafia na wysypiska śmieci. Sprawdźmy, jakie tworzywa i w jaki sposób mogą zostać przetworzone oraz co to oznacza dla środowiska naturalnego.

 

Charakterystyka tworzyw sztucznych i możliwości recyklingu

Tworzywa sztuczne mają wiele zalet. Są wytrzymałe, odporne na czynniki atmosferyczne i oddziaływanie różnych chemikaliów. Wiele z nich dobrze znosi bardzo niskie i wysokie temperatury. Są też stosunkowo łatwe do wykorzystania w procesach produkcyjnych, a różne technologie od formowania próżniowego po rozmaite odmiany wtrysku dają możliwość praktycznie dowolnego ich formowania.

Niestety w kontekście kwestii związanych z ochroną przyrody wiele potencjalnych zalet staje się poważnymi wadami. Ze względu na swoją wytrzymałość i odporność tworzywa sztuczne bardzo wolno ulegają rozkładowi. W zależności od rodzaju materiału mogą one zalegać od kilkudziesięciu po kilkaset lub w niektórych przypadkach nawet kilka tysięcy lat. Oznacza to, że ich składowanie jest zupełnie nieefektywne. Co gorsza, niektóre produkty z tworzyw sztucznych trafiają też do wód płynących i przedostają się do oceanów, tworząc wielkie skupiska unoszące się na wodzie. Jest to jedno z większych zagrożeń dla ziemskiego ekosystemu.

Z tego powodu powtórne przetwarzanie i wykorzystanie tworzyw sztucznych jest jednym ze sposobów ochrony środowiska. Najpopularniejszą i jedną z bardziej efektywnych metod jest mechaniczne mielenie i regranulacja. W tym procesie różne tworzywa, np. HDPR, PE, PA czy często używany ABS mogą być posortowane, umyte oraz przetworzone na nadający się do powtórnego użytku granulat. Dzięki temu opakowania, resztki poprodukcyjne czy uszkodzone elementy mogą być wykorzystane, nie obciążając w żaden sposób środowiska naturalnego.

Galeria - magazyn

 

recykling tworzyw sztucznych Granowo

recykling tworzyw sztucznych mag bar

recykling mag bar

recykling Granowo

mag bar recykling

mag bar recykling bar

Granowo recykling tworzyw sztucznych

Granowo recykling